Kwaliteit en Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat er een misverstand kan ontstaan en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt hebben. 
Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging VIT. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en dus op geen enkele manier verbonden aan VIT. Deze persoon start met een bemiddeling tussen ons om samen tot een bevredigende oplossing te komen.
Mocht deze bemiddeling ook niet lukken, dan kan je de klacht indienen bij mijn Geschillencommissie van Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) of bij het Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ). 

Ina Wulff

Lheeweg 9
7991 AM Dwingeloo

Tel: 0612205804
E-mail: info@inawulff.nl

KvK nr: 01155285
Adres
 
Locatie