Wie is Ina Wulff?

Tasso Instituut

Ik doe het opleidingssecretariaat van het Tasso Instituut en ik ben mentor voor de hele opleiding. Ik coördineer en begeleid de huiswerkgroepen, de leertherapie en het werken onder supervisie. Ik besloot na 14 jaar werk in het tuincentrum van mijn man mijn eigen koers te varen en volgde twee jaar de opleiding tot polyenergetisch therapeut. Door de lessen van Nicole van Leeuwen ontdekte ik regressietherapie en stapte over naar Tasso. Ik studeerde in 1999 af. Daarna deed ik nog de Inner Child-opleiding van Trisha Caetano en volgde verscheidene nascholingen, o.a. Life Between Lives bij Michael Newton.

Naar website Tasso …

De verbinding met het veld van licht en liefde in zowel de zuivere universele en komische als ook de natuurlijke aardse energie geeft die informatie vrij die nodig is om te kunnen en mogen transformeren naar de kern in wie wij echt oprecht mogen zijn.

Life Between Lives

Ik ben geregistreerd LBL therapeut. ‘Life Between Lives’, afgekort LBL, staat voor het therapeutisch werken in het ‘Leven tussen Levens’ in, oftewel voor het beantwoorden van levensvragen via het tussenbestaan. Andere woorden die hier worden gebruikt zijn: Zielsregressie, Zielenreis, Spirituele Regressie.

Naar website LBL …

Opleiding Zielsregressie

Na het volgen van de modules zielsregressie en de trainersmodule heb ik mogen ervaren thuis te komen in een hartgedragen bewustzijn van mezelf in verbinding met het hartgedragen bewustzijn van de mensen om mij heen.

Voor mij als deelnemer en ook als coach, trainer en persoonlijk ontwikkelaar heb ik de route via de mystieke ruimte van het hart ervaren als een natuurlijke route die de weg heeft geopenbaard naar de meest logische weg naar die dimensies en die openbaringen die in het hier en nu zorgen voor een meest makkelijke en meest lichte en liefdevolle route in de ontwikkeling die wij allemaal als zielen als mens mogen en kunnen gaan. De verbinding met het veld van licht en liefde in zowel de zuivere universele en komische als ook de natuurlijke aardse energie geeft die informatie vrij die nodig is om te kunnen en mogen transformeren naar de kern in wie wij echt oprecht mogen zijn.

In mijn zoektocht naar het transformeren van de natuurlijke energie in wie wij mogen zijn in het hier en nu, heb ik ervaren dat de mystieke ruimte van het hart de weg open legt naar hetgeen we in de kern mogen zijn: liefdevolle zielen en liefdevolle mensen die ieder op eigen weg, gedragen door het licht en de liefde, mogen stralen in het eigen lichtgedragen bewustzijn waarin de thema's en de route als ziel niets anders is dan de weg vooruit naar eigen gedragen licht en liefdebewustzijn, gedragen vanuit het hart en geopenbaard door de wijze waarop de modules zielsregressies en de modules leven vanuit de mystieke ruimte vanuit je hart door Monique Houben is vorm gegeven en is uitgedragen : liefdevol, lichtdragend en kernkrachtig in de verandering die wij allemaal mogen meemaken in de tijdsdimensies, zielsdimensies en reïncarnatiedimensies die in ons eigen hart zijn opgeslagen.

De tijd waarin we leven is de tijd waarin het ons is gegeven oprecht te mogen weten wie we echt mogen zijn: de Ik Ben dimensie is open om ontdekt te worden door de eigenaar van het eigen gedragen Zijn.

Naar website Zielsregressie …